Advanced Prevision, s.r.o.
Ovocný trh 1096/8
110 00, Praha 1

sales@prevision.cz
+420 725 720 001

www.aiomica.com
www.nutrimedlab.cz


Od 1.1.2022 se společnosti aiomica, a. s. a NutriMed Lab, s.r.o. staly součástí skupiny Advanced Prevision
Since 1.1.2022 aiomica, a. s. and NutriMed Lab, s.r.o have become part of the Advanced Prevision group